Hospodaříte na mnoha pozemcích? Pronajímáte si zemědělskou půdu?

CleverAssets je aplikace určena především zemědělcům, kterým ušetří i týdny náročné administrativní práce. Zde uvádíme několik informací o tom, jak vám CleverAssets zjednoduší život.

Jedná se o online program, který výrazně zjednodušuje správu zemědělské půdy, na které hospodaříte. Mapové okno je propojeno s daty Katastru nemovitostí (KN), která jsou pravidelně a automaticky aktualizována. Můžete se na hospodářství dívat jak z pohledu vlastníka půdy, tak i z pohledu hospodařícího farmáře. Aplikace za vás hlídá končící pachtovní a nájemní smlouvy, generuje daňová přiznání či nové pachtovní smlouvy. Navíc poskytuje přehledné grafické výstupy.

Hlídání změn vlastnictví

CleverAssets vás automaticky upozorní, když vámi propachtovaná půda změní vlastníka. Změna vlastníka půdy, na které hospodaříte, může znamenat mnoho problémů. Nový vlastník již například s vámi nemusí chtít uzavřít pachtovní smlouvu. Tím můžete klidně přijít o hektary polí a luk, na kterých hospodaříte. Jestliže využíváte aplikaci CleverAssets, dozvíte se o změně vlastníka hned, jak je zapsána v katastru.

 

Upozorňuje na smluvní nesoulad

Máte stovky až tisíce smluv vážících se k půdě, na které hospodaříte? Jestliže dojde ke změnám v katastru nemovitostí, můžete se dostat do situace, že vaše smlouvy odkazují na stavy, které již neplatí. CleverAssets vše ohlídá za vás. Zjistí, že změny nastaly, a upozorní vás, že je potřeba konat.

 

Zjednodušení směn pozemků

Směny zemědělských pozemků s jinými vlastníky či pachtýři jsou procesem, který může trvat i několik let. CleverAssets vám pomůže celý proces významně urychlit a zjednodušit. Automaticky, dle aktuálního stavu půdních bloků, identifikuje vhodnou parcelu na směnu. Pokud s aplikací CleverAssets pracují i okolní farmáři, můžete si data pozemků vhodných pro směnu automaticky vyměňovat a směny rychleji realizovat.

 

Automatické vyplácení pachtu

Už nechcete trávit desítky hodin času manuálním vyplácením pachtů vlastníkům půdy na které hospodaříte? Začněte využívat CleverAssets. Příkazy k platbám pošle za vás, přesně podle smluvních ujednání. Vše rychle a bez starostí. Když vám někde budou chybět data pro realizaci platby, aktivně vás na to upozorní.

 

Tvorba daňového přiznání

Realizovali jste v posledním roce změny a musíte podávat nová daňová přiznání? Trávily tím vaše účetní v minulosti několik týdnů, či dokonce měsíců času? Začněte počítat daň z nemovitostí automaticky. CleverAssets to udělá za vás. Automaticky vygeneruje daňová přiznání za všechny pozemky, které máte ve vlastnictví. Podklady pro daň je možné generovat automaticky i za pozemky, které máte v nájmu a smluvně jste se vlastníkovi zavázali, že daň budete hradit vy.

Máte zájem pouze o zpracování daňového přiznání? To není problém. Zajistíme vám kompletní daňové přiznání, včetně vlastněných budov. Stačí nám pouze vaše IČO nebo rodné číslo.

Generování pachtovních smluv

Máte desítky nových pachtovních smluv na pronájem zemědělské půdy? Anebo měníte tu starou? Víte, že dnes můžete celý proces automatizovat? Stačí, když se domluvíte s vlastníkem na základních parametrech. Zejména, zdali počítat pacht dle bonity zemědělské půdy, či dle skutečné ceny zemědělské půdy anebo dle průměrných cen zemědělských pozemků v daném katastrálním území. Následně už stačí pouze zadat všechny potřebné informace do systému CleverAssets, který pachtovní smlouvy vygeneruje za vás.

 

Identifikace rizik

Trh se zemědělskou půdou za posledních několik let velmi ožil. Investiční spekulanti čekají na chvíli, kdy uděláte chybu. Zemědělskou půdu skupují od soukromých vlastníků a následně ji pronajímají za vyšší cenu. Jestliže nebude mít dobře vedenou evidenci, můžete přicházet nejen o dotace, ale i o zemědělskou půdu, na které hospodaříte. Online program CleverAssets vám vytváří jistotu, že všechna související rizika minimalizujete.

Máte zájem o nezávaznou prezentaci a představení produktu?

Záruka spokojenosti

Jestliže za rok při aktivním využívání aplikace zjistíte, že vám služba nepřináší hodnotu, vrátíme vám peníze za používání zpět.