PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
do 31. ledna 2019

Chcete ušetřit spoustu času a mít připravené daňové přiznání správně, včas a bez starostí?

Pomůžeme vám. Připravíme vám kompletní daňové přiznání. S aplikací CleverAssets je to hračka.

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo telefonicky na čísle +420 797 973 170.

Jsme specialisté v oblasti katastru nemovitostí a správy majetku. Daňové přiznání Vám připravíme rychle, přesně a včas (ve formátu .pdf nebo .xml). Pro výpočet daně z nemovitých věcí budeme potřebovat pouze vaše rodné číslo nebo IČ.

Cena služby je 10 Kč (bez DPH) za 1 parcelu či budovu, minimálně však 5 000 Kč (bez DPH).

Přesný návrh ceny vám zašleme po obdržení vašeho rodného čísla nebo IČ.

 

„Manželka běžně dělala daňové přiznání deset dní. Dnes to má na dva kliky.“

‒ Ing. Miloš Homolka, Homolka & Pavlík a.s.

 

Často se ptáte:

Jakými pravidly se řídí daň z nemovitosti?

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem, avšak na placení není třeba spěchat. Zaplatit ji je možné až do konce května a v případě zemědělců až do konce srpna. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, můžete si navíc platbu rozdělit do dvou splátek.

 

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat ten, kdo je vlastníkem nemovitosti, k 1. lednu. Existují ale i výjimky, a to např. když vlastník pozemku není znám. V tom případě je poplatníkem daně uživatel.

Daňové přiznání však musí podat jen ten, u jehož nemovitostí se měnily skutečnosti, které ovlivňují vyměření daně. Pokud jste tedy nakoupili, prodali nebo zdědili nemovitost, případně se změnila výměra nemovitosti nebo došlo ke změně typu pozemku, pak jste povinni podat nové daňové přiznání. V opačném případě pouze obdržíte platební příkaz z finančního úřadu.

 

V jakých případech je poplatníkem daně uživatel pozemku nebo pachtýř?

Poplatníkem je uživatel pozemku nebo pachtýř v případě, že se jedná o pozemky pronajaté či propachtované od Státního pozemkového úřadu nebo o pozemky vedené ve zjednodušené evidenci. Pokud není znám vlastník pozemku, i v tomto případě je poplatníkem daně uživatel nebo pachtýř.

 

Kam se přiznání podává?

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. Vlastníte-li pozemky ve více krajích, pak tedy nezapomeňte na to, že daňové přiznání musíte podat každému příslušnému finančnímu úřadu zvlášť.

 

Jakým způsobem přiznání doručit?

Existují celkem tři možné způsoby, jak podat daňové přiznání k dani z nemovitosti: osobně na příslušný finanční úřad, poštou nebo elektronicky. Nezapomeňte na to, že pro vlastníky datových schránek je elektronické podání povinností.

 

 

Máte zájem o nezávaznou prezentaci a představení produktu?

Záruka spokojenosti

Jestliže za rok při aktivním využívání aplikace zjistíte, že vám služba nepřináší hodnotu, vrátíme vám peníze za používání zpět.